Viorica Dăncilă insistă cu miniștrii respinști de Klaus Iohannis. Îi propune din nou pe Lia Olguța Vasilescu și Mircea Drăghici

January 21, 2019

Scris de Adrian Bărbulescu

Publicat în Politică

Premierul Viorica Dăncilă insistă cu miniștrii propuși de PSD la Dezvoltare și Transporturi. Ea i-a trimis luni preşedintelui Klaus Iohannis o scrisoare de răspuns la adresa din 17 ianuarie 2019 privind condiţiile de legalitate în legătură cu propunerile de numire a Liei Olguţa Vasilescu şi a lui Mircea Drăghici.Guvernul anunţă că premierul Viorica Dăncilă a transmis, în cursul dimineţii, preşedintelui României, Klaus Iohannis, o scrisoare de răspuns la adresa din 17 ianuarie 2019 privind condiţiile de legalitate în legătură cu propunerile de numire în funcţia de viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a doamnei Lia-Olguţa Vasilescu şi a domnului Mircea-Gheorghe Drăghici în funcţia de ministru al Transporturilor, reiterate prin adresa nr. 5/105/10.01.2019.
"Având în vedere prevederile art. 85 alin. (2) din Constituţia României, republicată, prin adresa sus rubricată am propus să dispuneţi emiterea decretelor prezidenţiale prin care doamna Lia-Olguţa Vasilescu să fie numită în funcţia de viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi domnul Mircea-Gheorghe Drăghici să fie numit în funcţia de ministru al transporturilor. În calitate de prim-ministru, în virtutea votului de încredere obţinut în Parlament, beneficiez de dreptul exclusiv de apreciere şi de alegere a persoanelor propuse a face parte din echipa guvernamentală pe care o conduc", afirmă premierul în scrisoarea în care Viorica Dăncilă insistă cu miniștrii.
Explicațiile premieruluiEa arată că, în mod evident, propunerile formulate trebuie să îndeplinească condiţiile de legalitate, astfel cum sunt prevăzute în art. 2 al Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.
"Sistemul constituţional din România a consacrat caracterul bicefal al puterii executive, iar practica Curţii Constituţionale a României a stabilit principiul cooperării şi colaborării loiale între autorităţile statului pe calea interpretării coroborate a normelor constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (4) referitoare la valorile supreme ale statului român şi la principiul echilibrului puterilor în stat. În acest context, în cei 30 de ani ai evoluţiei României ca stat democratic, cu toate că au existat diferenţe de opţiuni politice între Preşedintele României şi primulministru, colaborarea între vârfurile puterii executive a funcţionat, chiar cu unele sincope, scopul final fiind atât evitarea blocării activităţii instituţiilor statului, cât şi susţinerea dezvoltării economico-sociale a ţării noastre, iar aplicarea prevederilor art.85 alin.(2) din Constituţia României, republicată, nu a întâmpinat niciun obstacol", mai arată Dăncilă.
Premierul denunță refuzul lui IohannisPotrivit premierului, "din păcate, în prezent, în pofida tuturor eforturilor făcute şi a deschiderii manifestate, ne-am confruntat cu refuzul dumneavoastră expres de a numi persoanele nominalizate în funcţia de ministru, iniţial fără un motiv clar exprimat sau pe baza unor aprecieri generale, nefundamentate şi apoi pe motivul neîndeplinirii condiţiilor de legalitate în legătură cu aceste propuneri".
"Fără îndoială, este de neconceput ca un prim-ministru să propună Preşedintelui României pentru a fi numite în funcţia de membru al Guvernului persoane care nu îndeplinesc cerinţele exprese ale art. 2 din Legea nr. 90/2001, precitată. Astfel, propunerile pe care le reiterez de două luni se referă la persoane cu o experienţă şi o probitate netăgăduite, capabile să exercite înaltele demnităţi pentru care sunt nominalizate, cu atât mai mult cu cât una dintre nominalizări se referă la o persoană care a mai îndeplinit funcţia de membru al Guvernului. Insistenţa dumneavoastră în a se ataşa unui înscris între primul-ministru al României şi Preşedintele ţării acte care să probeze respectarea cerinţelor de legalitate este fără precedent în practica raporturilor constituţionale între autorităţile puterii executive şi creează premisele pentru ducerea în derizoriu a unor prerogative şi raporturi constituţionale", susţine premierul în scrisoarea în care Viorica Dăncilă insistă cu miniștrii.
Preşedintele Klaus Iohannis i-a trimis joi o scrisoare premierului Viorica Dăncilă, precizând că, în continuare, propunerile de numire în funcţia de membru al Guvernului nu fac dovada îndeplinirii tuturor condiţiilor de legalitate, astfel încât să li se poată da curs. Acum, Viorica Dăncilă insistă cu miniștrii.